+48 666 073 641 fax. +48 32 444 66 31 biuro@k-dwa.pl

Firma K-2 posiada w swojej ofercie pełną gamę produktów pionowego oznakowania dróg . Ponadto zajmuje się kompleksowym oraz profesjonalnym montażem oznakowania pionowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, tj. ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków pionowych i warunkami ich rozmieszczania na drogach”.

Poniżej znajdą Państwo informacje odnośnie poszczególnych produktów:

Znaki i tablice drogowe

Znaki oraz tablice każdego typu oraz wielkości stosowane na drogach jak i na kolei. Wykonane na podkładzie z blachy stalowej lub aluminiowej z podwójnie zaginanymi krawędziami. W zależności od wymogów do produkcji lic znaków stosuje się folię odblaskową I, II, III generacji lub folię fluorescencyjną.

Podział znaków drogowych według:

– Kategorii

Znaki ostrzegawcze – typu A

Znaki zakazu – typu B

Znaki nakazu – typu C

Znaki informacyjne – typu D

Znaki ostrzegawcze
typu A

Znaki uzupełniające
typu F

Dodatkowe znaki pionowe
typu: G, AT/BT, R, W

Tabliczki do znaków drogowych – typu T

– Grupy wielkości

Konstrukcje do znaków oraz tablic

Znaki i niewielkie tablice drogowe montuje się na słupkach z rur ocynkowanych o standardowych średnicach 50, 60, 70, 76 mm. Z kolei do montażu tablic wielkogabarytowych stosowane są konstrukcje wsporcze kratownicowe, wysięgnikowe boczne oraz bramowe.

System Informacji Miejskiej

To system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim.

Elementy tworzące SIM:

 • Podświetlane tablice, pylony i gabloty mogą przekazywać dowolną informacje, najczęściej
  umieszcza się na nich mapy i plany. Szczególne znaczenie mają przy przekazie informacji na
  temat komunikacji miejskiej, informacji turystycznej i historycznej,
 • Tabliczki z nazwami ulic, numerami budynków, dzielnic itp,
 • Tablice witające umieszczane na głównych drogach dojazdowych miasta. Wykonywane są
  według indywidualnych projektów zleceniodawcy,
 • Tablice o charakterze informacyjnym wskazujące kierunki umiejscowienia obiektów
  miejskich, obiektów użyteczności publicznej, atrakcji turystycznych, punktów handlowych itp.

Znaki aktywne

Podświetlane znaki i tablice znajdują coraz szersze zastosowanie w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Znaki i tablice mają odblaskowość właściwą dla folii drogowych I, II lub III generacji.

Podświetlenie może mieć charakter stały lub pulsacyjny dzięki zastosowaniu technologii LED. Do zasilania wyżej wymienionych znaków wykorzystywane są istniejące sieci energetyczne bądź baterie słoneczne.