+48 666 073 641 fax. +48 32 444 66 31 biuro@k-dwa.pl

Oferujemy wykonanie oznakowania poziomego w następujących technologiach

Oznakowanie poziome jest jednym z elementów oznakowania dróg. Z uwagi na fakt, iż podczas prowadzenia pojazdu cały czas mamy je w polu widzenia, odgrywa bardzo istotną rolę na bezpieczeństwo na drodze. W zakresie oznakowania poziomego oferujemy wykonanie robót w następujących technologiach:

Oznakowanie cienkowarstwowe:

Wykonywane za pomocą farb drogowych, grubość warstwy od 0,3 – 0,9 mm. Technologia ta charakteryzuje się relatywnie niską ceną, łatwością aplikacji jak również możliwością aplikacji na każdym podłożu (asfalt, beton, kostka brukowa). Okres trwałości dla tego typu oznakowania wynosi od 3 do 12 miesięcy.

Oznakowanie grubowarstwowe:

Termoplastyczna: Wykonywane z mas termoplastycznych, grubość warstwy od 0,9 do 5,0 mm (w tym oznakowanie typu spray grubości 0,9 – 1,5 mm).

Głównymi zaletami tej technologii jest całkowity brak ingerencji na środowisko naturalne, szybkość aplikacji oraz możliwość wykonywania oznakowania w kilku wariantach. Jako oznakowanie gładkie, strukturalne, profilowane (w postaci baretki jako oznakowanie akustyczne).

Oznakowanie termoplastyczne występuje również w postaci gotowych symboli. Okres trwałości dla tego typu oznakowania wynosi od 36 do 60 miesięcy.

Chemoutwardzalna: Wykonywane z mas chemoutwardzalnych, grubość warstwy od 0,9 do 5,0 mm (w tym oznakowanie typu spray grubości 0,4 – 1,5 mm).

Głównymi zaletami tej technologii jest bardzo wysoka odporność na ścieranie, jak i możliwość wykonywania oznakowania w kilku wariantach. Jako oznakowanie gładkie, strukturalne, profilowane (w postaci baretki jako oznakowanie akustyczne). Okres trwałości dla tego typu oznakowania wynosi od 36 do 60 miesięcy.

Z taśm prefabrykowanych: Wykonywane jest za pomocą wtapiania taśmy bezpośrednio w świeżo ułożona warstwę ścieralną (metoda INLAY), bądź w przypadku aplikacji na istniejącą nawierzchnię, przy użyciu kleju (metoda OVERLAY).

Głównymi zaletami te metody są bardzo wysokie parametry użytkowe, bardzo wysoka trwałość, oraz stosunkowa łatwość aplikacji.

Taśma prefabrykowana stosowana jest w przypadku oznakowania docelowego jak również tymczasowego.

Z uwagi na łatwość usuwania taśmy tymczasowej jest to idealne rozwiązanie w przypadku konieczności oznakowania robót na krótki okres czasu.

Okres trwałości dla tego typu oznakowania wynosi 36-60 miesięcy (oznakowanie docelowe).

Dodatkowe usługi związane z oznakowaniem:

Punktowe Elementy Odblaskowe: Stosowane jako uzupełnienie oznakowania stałego oraz tymczasowego. Wykonywane z tworzyw sztucznych jak i metalowych.

Głównymi zaletami są doskonała odblaskowość w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, duża trwałość odblasku najezdniowego, oraz łatwość aplikacji.

Najczęściej występują w kolorze białym, żółtym lub czerwonym.

Usuwanie oznakowania poziomego: W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia istniejącego oznakowania, w zależności od technologii możemy zastosować następujące metody:

  • frezowanie – technologia inwazyjna (każdy rodzaj oznakowania)
  • śrutowanie – technologia bezinwazyjna (oznakowanie cienkowarstwowe)
  • waterblasting – technologia bezinwazyjna (oznakowanie cienkowarstwowe,
    grubowarstwowe chemoutwardzalne, grubowarstwowe termoplastyczne)
  • wypalanie – technologia bezinwazyjna (taśmy prefabrykowane)